Uhříněves: Eldorádo developerů

Zvýšený zájem o co nejrychlejší realizaci developerských projektů a tlak na zahájení stavebního řízení před rokem 2022. To jsou možné důsledky přípravy nového Metropolitního plánu a zároveň vysoké poptávky po nových bytech v Praze.

Vojtěch Zelenka,
opoziční zastupitel za STAN + Svobodní

 

A bude hůř. To není jen název knihy Jana Pelce, ale výstižný popis situace v Uhříněvsi. Jestliže vás děsí a dusí stávající výstavba, máme pro vás špatnou zprávu. Je více než pravděpodobné, že většina developerů, kteří vlastní v naší MČ nějaké pozemky, zahájí do roku 2022 výstavbu či alespoň stavební řízení. Motivuje je k tomu nebývale vysoká poptávka po nových bytech a zároveň návrh Metropolitního plánu, který zavádí tzv. výškovou regulaci. Ta má garantovat, že například v sousedství rodinných domů budou moci vyrůst opět jen dvoupatrové rodinné domy. To samozřejmě mnohým developerům kříží jejich plány, jelikož podle současného územního plánu mohou stavět projekty o několik pater vyšší. Příkladem může být třeba velký pozemek mezi ulicí Nad Volyňkou a zahrádkářskou kolonií. Zde má developer EKOSPOL v plánu postavit až pětipodlažní bytové domy, zatímco dle návrhu Metropolitního plánu by na této ploše bylo možné realizovat výstavbu max. dvoupodlažních rodinných domů.

Regulace výstavby je nezbytná, ale…

Během následujících čtyř let se tedy dá očekávat extrémní tlak na co nejrychlejší výstavbu napřič všemi pražskými městskými částmi. Právě v takto vypjaté době je pro naši MČ zcela klíčové, aby rozumně regulovala novou výstavbu a důrazně se zasazovala o její co možná největší redukci. Je proto s podivem, že i přes tato známá fakta, rada MČ souhlasí s výstavbou dalších developerských projektů místo toho, aby hledala cesty, jak dosáhnout co největšího omezení a tím i zachování kvality života v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku.

 

EKOSPOL – lokalita Jezera, 14. komise VaÚP, 8. 3. 2017

Začátkem roku vedení místní radnice ve složení hnutí Pro Prahu, ČSSD a Sousedé odsouhlasilo:

 

EKOSPOL – ul. Sušilova (místo současné plechové haly), 16. komise VaÚP, 7. 6. 2017)

 

Zajímavostí je, že u projektu EKOSPOL rada MČ souhlasila se záměrem i přesto, že v komisi výstavby a územního plánování tento projekt podporu nezískal. Plocha se nachází mezi ulicí Nad Volyňkou a zahrádkářskou kolonií, kde býval v minulosti rybník a i nyní je celá plocha silně podmáčená. Je zároveň trestuhodné, že MČ nevstoupila do jednání s původním majitelem o odkupu tohoto pozemku. Na této ploše, kterou prochází i pás zeleně vyžadující zvláštní ochranu, v budoucnu vznikne podle prezentované studie 9 bytových domů o 4 NP.

Fisolta plus – návrh projektu na pozemku NORMY a přilehlého parkoviště, 12. komise VaÚP, 26. 10. 2016

 

FINEP – ul. Kašperská, 19. komise VaÚP, 11. 12. 2017

 

Snažila se radnice pozemek opravdu získat?

Městská část si však v minulosti nechala proklouznout mezi prsty i další zajímavý pozemek, na kterém mohla být nyní realizována jakákoliv stavba veřejné vybavenosti, např. tolik potřebná školka. Jedná se o pozemek u ulice Sušilova, který měla v držení Státní správa hmotných rezerv. O tomto pozemku místostarosta Knotek na veřejné diskuzi prohlašoval, že se jej MČ snažila všemi dostupnými prostředky získat. Naše redakce má však k dispozici vyjádření Státní správy hmotných rezerv, že MČ Praha 22 o tento pozemek nikdy neusilovala a s touto organizací nikdy nevstoupila za účelem odkupu pozemku v kontakt.

Bytové domy u Normy

Další neznámou je také projekt společnosti FISOLTA PLUS s.r.o., která chce podle poslední dostupné prezentované studie stavět tři objekty, z toho jeden s 9 NP! Zarážející je především fakt, že projekt je plánován na obecním pozemku, který zmíněné firmě nepatří. Aby mohla společnost FISOLTA PLUS stavět, musela by nejdříve obecní pozemek koupit, což vyžaduje souhlas místního zastupitelstva. Na jednání zastupitelstva navrhoval již dvakrát opoziční zastupitel Radovan Koutský krátkou proklamaci, která by současné zastupitele dobrovolně zavázala neprodávat předmětné pozemky. Návrh byl však pokaždé koaličními hlasy odmítnut.

Podtrženo, sečteno:

  • VIVUS (vč. hotové I. etapy) – 1057 b. j.
  • EKOSPOL Jezera – 445 b. j.
  • FINEP Kašperská – 328 b. j.
  • GRESIN-INVEST Romance – 120 b. j.
  • PSJ u Normy – 103 b. j.
  • CENTRAL GROUP u nádraží – 92 b. j.
  • EKOSPOL Sušilova – 79 b. j.
  • EKOSPOL u nádraží (projekt se upravuje) – ? b. j.
  • FISOLTA PLUS u Normy – ? b. j.
  • CELKEM: min. 2.300–2.500 nových bytů, cca 5.000 dalších obyvatel jen v Uhříněvsi (nezapočítány Pitkovice a Hájek). Současný počet obyvatel Prahy 22 je necelých 10.000 (podle oficiálních zdrojů), neoficiálně (bez přihlášení trvalého bydliště) žijí v naší MČ další zhruba 4.000 lidí.

Opravdu je naše MČ výhledově schopna pokrýt všechny potřeby stávajících i nových obyvatel?