Prodá radnice parkoviště u Normy?

Obyvatele domů mezi ulicemi Lidického a Normou již přes rok straší vidina, že se v okolí bude masivně stavět. Je jejich obava oprávněná?

Ing. arch. Ondřej Vinař,
místopředseda Společenství vlastníků jednotek Přátelství 876 až 878

 

Území si vyhlédly dvě společnosti, které by zde rády realizovaly své projekty. Podoba navrhovaných staveb se přitom naprosto rozchází nejen s názorem dotčených obyvatel, ale také s regulativem územního plánu. V obou případech developeři navrhují výstavbu několikapatrových bytových domů, které výškově korespondují s panelovými domy u Normy, avšak nerespektují okolní zástavbu.

Regulativ územního plánu o této ploše říká, že se v ní nepředpokládá významný rozvoj. Proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. I přes poměrně striktní vymezení si městská část nechala vypracovat tzv. Konceptuální studii, která pomocí dalších vodítek vydefinovala, jak velký objem nové výstavby by bylo možné na tomto území realizovat. Podle této studie může na území vzniknout až 9 009 m2 hrubé podlahové plochy, což by znamenalo cca 5 870 m2 pro funkční využití bydlení.

Norma bývá v Uhříněvsi terčem časté kritiky a je pravdou, že se při nákupu v tomto obchodě přesunete o minimálně 15 let do minulosti. Zákazníci Normě často vyčítají nevzhledné prostory a malou nákupní plochu. Na vině však není německý obchodní řetězec. Jemu totiž nemovitost nepatří. Majitelem objektu je společnost FISOLTA Plus s.r.o., která do jeho obnovy neinvestuje. Místo toho počítá s demolicí prodejny a zastavěním jak svého pozemku, tak i vedlejšího parkoviště, které je však v majetku hl. města Prahy a k jeho prodeji by byl nutný souhlas zastupitelstva naší MČ. Podle informací z radnice byla již žádost o odkup parkoviště podána. Za zachování provozu Normy vznikla v březnu i petice, kterou podepsalo několik stovek lidí. Je však důležité říci, že společnost Fisolta Plus počítá s dalším provozem obchodu pouze v případě, že dojde k výstavbě jejího projektu a s ní spojenému prodeji parkoviště. V zájmu omezení výstavby v naší MČ je důležité nepřistupovat na jakýkoliv nátlak ze strany developerů a parkoviště ponechat v majetku města.

Tak rozsáhlá výstavba, jakou předpokládá projekt Fisolta (ale i tzv. Konceptuální studie vypracovaná na objednávku MČ), by do území přinesla velkou zátěž. Prodejem pozemku by se městská část připravila o jeden z posledních nezastavěných pozemků v centrální části obce a ztratila by prakticky vliv na rozhodování o podobě a využití cenné rozvojové plochy v městském vlastnictví.