Rukověť informovaného Uhříněváka

Jako Husákovo dítě mám, myslím, vcelku přirozený odpor k různým schůzím a přílišné angažovanosti, spíš je mým životním mottem Žít a nechat žít. Jsem však přesvědčena, že absolvování alespoň jednoho zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 22, nebo jeho zhlédnutí ze záznamu, zvedne ze židle každého trochu odpovědného občana, kterému není osud Uhříněvsi lhostejný. Toho, kdo nechce jen nečinně přihlížet geometrickému nárůstu zdejších obyvatel, jen velmi plíživému rozvoji tolik potřebné infrastruktury a vybavenosti a komu se nelíbí kastování obyvatel na zasloužilé starousedlíky a nepohodlnou naplaveninu, by mohl oslovit tento návod, jak se aktivně zapojit do veřejného dění. Dejme o sobě vědět a staňme se partnery při rozhodování, se kterými se počítá.

Zuzana Bystřická

 

Ve státní správě pracuji několik let, a protože je to svět poněkud odlišný od fungování sféry soukromé (který zná lépe většina z nás a kde lépe fungují samoregulační mechanismy, protože soukromý vlastník má tendenci šetřit a rozhodovat se racionálně a s výhledem do budoucna), je možná na místě upozornit všechny Uhříněváky na možnosti kontroly a dohledu nad čerpáním finančních prostředků naší městské části, kterou současná legislativa i z pohodlí Vašeho domova, tedy on-line, umožňuje.

Další informace asi nemusí číst matadoři zběhlí ve státní správě, ale pro ostatní mohou být následující řádky stručným a přehledným návodem, jak naše zastupitele kontrolovat a třeba i více ovlivňovat jejich rozhodování o rozpočtu Uhříněvsi. Protože hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu městské části by mělo být cílem naším společným (rozuměj radnice i občanů) a o finance jde až v první řadě.

Zastupitelstva jsou veřejná

Není od věci znovu připomenout, že všechna zasedání Zastupitelstva naší městské části jsou veřejná a občané jsou na nich vítáni (termíny zasedání sledujte zde: https://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/terminy-zasedani/). Skládací židli si vezměte ideálně s sebou, jednání jsou dlouhá a plodná a míst k sezení je málo. Ze všech těchto jednání je pořizován videozáznam celého průběhu a ten je zveřejňován zde: https://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/videozaznamy/ . Vřele doporučuji udělat si čas, budete překvapeni. Jestli mile, nechám na Vašem úsudku.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Pak je tu zák. č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, na jehož základě má právo každý občan nahlédnout pod pokličku konání naší radnice. Úředníci jsou povinni v zákonné lhůtě odpovědět na vaši žádost o informaci, pokud již příslušná věc není někde povinně uveřejněna. Lhůta na poskytnutí informace je standardně 15 dní. Ministerstva a další úřady neberou takový dotaz na lehkou váhu a přistupují k němu velmi zodpovědně, jak tyto dotazy vyřizuje naše radnice, si ověřte nejlépe sami.

Registr smluv

Další cenný zdroj informací je Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani , ve kterém je městská část povinna uveřejnit všechny uzavřené smlouvy s hodnotou nad 50 000 Kč bez DPH a umožňuje vyhledávat podle různých kritérií. Pro podrobnější analýzu již uzavřených smluv je šikovným pomocníkem také Hlídač státu https://www.hlidacstatu.cz/ .

Kde hledat veřejné zakázky?

Velmi důležitým zdrojem je veřejný profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-22 , kde naše městská část musí dle zák. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zveřejňovat v příslušných lhůtách veškeré dokumenty související s běžícími i ukončenými veřejnými zakázkami. Tady se dostáváme k informacím ještě ve fázi, kdy to můžeme do jisté míry ovlivnit (kontrolou, zda se městská část chová v souladu se ZZVZ, nikoho nediskriminuje a návrhem smlouvy v zadávací dokumentaci dostatečně a výhodně ošetřuje pro městskou část vynaloženou investici).

Na každou veřejnou zakázku, kde existuje podezření z porušení ZZVZ lze podat podnět nebo návrh k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Je to zpoplatněný úkon, ale lze tak zabránit neregulérní soutěži a veřejný zadavatel rozhodně není pak před tímto úřadem ve výhodné pozici.

Na výše uvedených odkazech je možné mj. identifikovat oblíbené dodavatele našich radních a jejich provázanost s dalšími osobami/firmami, porovnat utrácené objemy za určité nákupy s jinými podobnými investicemi v jiných městských částech, krajích apod.

Ideální by bylo plánovat budoucí investice v souladu s nějakou dlouhodobější koncepcí nejen ve shodě napříč politickým  spektrem všech zastupitelů, ale i s ohledem na přání občanů Uhříněvsi na základě průzkumů veřejného mínění nebo dokonce referend jako je tomu např. v Říčanech. Je smutné, když se o plánech radnice dozvídáme pokoutně až na začátku jejich realizace a je to stále v režimu o nás bez nás.