Radiožurnál nám nastavil zrcadlo. Jen jestli není křivé…

Dnes ráno jsem slyšela reportáž o životě a výstavbě v Uhříněvsi a nestačila jsem se divit.  Takhle krásné a bezproblémové to tady je? Je tady vážně jediným problémem doprava a to, že je Norma zastaralá?

Kateřina Erbsová, editorka

 

Uhříněves je krásná, kdyby nebyla, tak už tu nebydlím. Našla jsem tu svůj domov, přátele, zázemí, kde vyrůstají moje děti. Poslední dobou ale místa, kvůli kterým jsem se sem přestěhovala, postupně mizí. Jasně, tak ať jde, odkud přišla, říkáte si. Jenže stejně jako dospělý člověk neodchází ze vztahu po první hádce, ale snaží se ji vyřešit, měl by se každý, komu se nelíbí, co se z Uhříněvsi stává, pokusit to změnit.

Celá reportáž vyznívá v tom duchu, jako že stavělo se hodně, ale nějak jsme to zvládli. Pan starosta se v reportáži kasá, že od roku 2013 každý rok otevře novou přístavbu školy nebo školku. Jenže zapomněl říct, že třeba v loňském roce se i do spádové školy losovalo, že se děti učí ve stavebních kontejnerech, ve kterých je už od dubna kolem třiceti stupňů. V těch kontejnerech jsou děti namačkány po 31 ve třídě. Taky se jaksi zapomnělo říct, že děti nemají kde cvičit, že v jídelně jsou přesné rozpisy na oběd a kdo se nestihne najíst v daném rozmezí několika minut, tak má smůlu.

A taky se neřeklo, že když ráno jedete z jednoho konce Uhříněvsi na druhý, trvá vám to minimálně dvacet minut, i když jsou to dva kilometry. A že lidi z nových obytných souborů mají problém vyjet vůbec z garáží na silnici. O dopravě by se dalo psát hodiny. Kdo tady žije, tak to ví.

Staví se jen na brownfieldech?

Co mě ale nadzvedlo nejvíc je konec reportáže, který cituji doslova: Reportér se ptá: „Bude se dál někde stavět?“ A pan starosta odpovídá: „V současné době se připravuje nový projekt v podobném brownfieldu z bývalého skladiště silnic a železnic, kde prostě jsou hangáry a zpevněné plochy a je to v blízkosti nádraží. Těch bytů má být kolem 300, a když by to šlo podle plánu, tak já předpokládám, že by se to rozeběhlo za 2 roky, ta výstavba, a takže opět si myslím, že to je projekt tak na 4 roky.“

Nevím, zda to pan Turnovský zamlčel nebo to reportér vystřihl, ale každopádně někdo tady zapomněl na těch zbylých 2000 bytů, které se do čtyř let mají stavět. Ne na místě nevyužitých zpevněných ploch a skladišť, ale na místě sadů a zeleně.

Nová škola pro cca 900 dětí má stát v roce 2022. Do té doby se však může začít stavět a také dostavět až 2300 bytů – tyto stavební záměry už byly schváleny radnicí a je velmi pravděpodobné, že stavební řízení bude zahájeno před platností nového metropolitního plánu – do roku 2022.

To, že starosta propaguje svou městskou část, je dobře. Není však dobře pokud u toho zamlčením skutečností nahrává developerům k prodeji bytů a zkresluje realitu našich životů.