74.-80. zasedání Rady MČ

Čtěte zprávy z Rady MČ: Přehledně, stručně, v souvislostech.

• 10. 1. – RMČ rozhodla, že do Uhříněveského zpravodaje se nebude přijímat žádná volební inzerce pro komunální volby v roce 2018. Jasné sdělení. Do Uhříněveského zpravodaje se prostě nic jiného než oslavné ódy na vedení radnice nedostane. Chvála bohu, někdo by ho mohl začít brát vážně.

Celý zápis ze 74. zasedání rady najdete ZDE.

• 21. 3. – Navýšení kapacity ZŠ U Obory – vícepráce 1. část – dodatek č. 2. RMČ schvaluje navýšení ceny díla o 569.895 Kč bez DPH (tj. 689.573 Kč vč. DPH). Tady je důležité všimnout si spojení „vícepráce 1. část – dodatek č. 2.“ Protože dodatek č. 1 uzavřený 7. 3. 2018 s Polabskou stavební a. s. je ještě horší. Navyšuje cenu přístavby o 5.477.381 Kč. Pro informaci – cena díla bez DPH byla původně 43 mil. Nyní se vyšplhala téměř na 50 mil. S DPH je to krásných 60.313.710 Kč. A ještě nekončíme. Co by si veřejné zakázky počaly bez víceprací…

• 21. 3. – Informace místostarosty pana Knotka – „Den železnice 15. 9. 2018“ – pan místostarosta blíže informoval o spolupořádání této akce s Českými drahami a společností Metrans a požádal o převod 150.000 Kč na úhradu souvisejících výdajů, a to v rámci odsouhlasených kulturních akcí MČ v roce 2018 (nerealizované velikonoční trhy). RMČ informaci bere na vědomí. Opět jasné sdělení – letos přijede velikonoční zajíček na mašince Tomášovi. Peníze budou a jak říká radní pro finance pan Matyášek: Bez dotací se stejně neobejdeme.

Celý zápis ze 79. zasedání rady najdete ZDE.

• 4. 4. – Informace místostarosty pana Knotka – pan místostarosta informoval o jednání s panem Hessem o umístění babyboxu v Policejním domě na Novém náměstí. Po velkolepých návrzích pana Knotka je tu další z řady the Best of. Nejdřív to byla fontána na vodu za 2 miliony, ve které by si lidé kupovali na náměstí stejnou vodu, jako jim teče doma z vodovodu – ale dráž. Pak přišlo na řadu veřejné bruslení, kde by město platilo cca 2 miliony ročně za kluziště, které by nikdy nebylo naše. Poté přišly veřejné záchody v hodnotě tří milionů, které mají sloužit zejména při akcích na Novém náměstích. Zřejmě kvůli jejich nedostatku se pan místostarosta rozhodl přesunout dění na vlakové nádraží a přisypat trochu peněz na Den železnice s Metransem. I když nelze zcela vyloučit, že do Uhříněvsi zabloudí maminka, která potřebuje pomoc v těžké životní situaci, umístění babyboxu na náměstí na budovu městské policie jí o záchraně života jejího miminka příliš nepřesvědčí. Předpokládáme, že další v řadě neuvěřitelně kreativních nápadů bude vypuštění sloního stáda do uhříněveské obory.

• 4. 4. – RMČ schvaluje vypracování žádosti o předložení cenové nabídky u fotografa Jadrana Šetlíka na zhotovení 18 ks rámovaných fotografií s gravírovaným mosazným štítkem uhříněveských starostů a předsedů MNV formátu A3 pro umístění v zasedací síni zastupitelstva v budově radnice a 18 ks fotografií formátu A4 pro umístění v prostorách Uhříněveského muzea, s tím, že soubory by byly zhotoveny a instalovány v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR jako důstojná vzpomínka na generace předešlé pro generace příští. Člověk by skoro řekl, že s tím přišel pan místostarosta Knotek. Výborný nápad, zheroizovat si předsedy MNV.Těšíme se na realizaci i na cenu. Poznámka pod čarou – když už někdo tenhle geniálně patolízalský nápad dostal, mohl si taky zjistit, že v Uhříněvsi žije a má ateliér fotografka, která získala ocenění Czech Press Photo v kategorii umění a portrétu. Tolik k podpoře místních umělců.

Celý zápis z 80. zasedání rady najdete ZDE.

redakce