Zrušení zrušení ruší zrušení aneb zprávy z Rady

Čtěte zprávy z Rady MČ: Přehledně, stručně, v souvislostech.

• 10. 1. – Informace místostarosty Jiřího Knotka Písemný materiál objasnil pan místostarosta. 1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vložením přílohy „Shrnutí práce za volební období 2017-2018“ do UZ na měsíc září a říjen 2018 2. Rada MČ Praha ukládá OKVO zajistit objednávku.

To si tak nejdřív odsouhlasíte zákaz politické inzerce před volbami, abyste si pak vložili svoje vlastní předvolební letáky do posledních dvou čísel radničních novin. Znemožníte konkurenci a občané vám je ještě zaplatí. Gratulujeme Hnutí pro Prahu k nejsilnějšímu žaludku v republice!

• 8. 8. – 19. mim. rada – Vyhodnocení doporučeného právního postupu ZŘ VZ „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.  Radní Ing. Semeniuk zaslal všem radním písemné stanovisko administrátora soutěže Mgr. Eichingera, který navrhl dvě varianty. K věci se diskutovalo včetně telefonické konzultace s Mgr. Eichingerem. Usnesení: RMČ schválila variantu pokračování v soutěži se stávajícími účastníky. /4:1:0/

• Stejná věc a další Rada – 15. 8. – 20. mim. rada – Revokace usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018, bod č. 2 K věci se diskutovalo. Usnesení:

  • 1. RMČ souhlasí s revokací usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018 bod č. 2 v celém rozsahu.
  • 2. RMČ rozhodla, že zrušuje rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení na VZ „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, BAK stavební společnost, a.s., Metrostav a.s., Polabská stavební CZ, s.r.o. a POHL cz, a.s. – odštěpný závod Roztoky.
  • 3. RMČ pověřuje administrátora zadávacího řízení na VZ „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, advokáta Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, aby oznámil vyloučeným účastníkům (dodavatelům), že bylo rozhodnuto o zrušení jejich vyloučení, jakož i to, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení s tím, že se opět stali účastníky předmětného zadávacího řízení a dále s tím, že administrátor je pověřen vyzvat k doplnění kvalifikace. /4:0:1/

Ruší se zrušené rozhodnutí, kterým se rušilo zrušení zrušení zadávacího řízení. Kdo tohle pochopil, vyhrává klíčenku. Po všech právnických kličkách karavana jede dál. Všichni vyloučení jsou zpátky ve hře a bude se čekat, kdo se proti komu odvolá. Jádro problému – tedy kde budou děti cvičit, se letos jistě nevyřeší. Dotace na sportovní halu se tedy bude vracet. V lepším případě bude převedena do dalšího roku. Nebylo by lepší dělat to už od začátku pořádně?

• 29. 8. – Informace radního pana Collera: 1/ „Tradiční setkání seniorů“ – připravovaná každoroční akce, kterou zajistí umělecká agentura pana Zdeňka Vrby. Setkání se uskuteční dne 1. 10. 2018 od 14 do 18 hodin v Divadle U22. Návrh programu a návrh smlouvy jsou součástí přílohy č. 1. Občerstvení bude zajištěno u provozovatele Divadla na základě objednávky. Dále bude muset být zaplacen poplatek OSA. Usnesení:

  • a) RMČ souhlasí a) s konáním akce „Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22“ dne 1. 10. 2018,
  • b) s tím, že v souladu se směrnicí ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 4.5.2.) bude veřejná zakázka – zajištění programu vč. ozvučení, světel a moderování na akci „Tradiční setkání seniorů“ zadáno přímo jednomu dodavateli: Zdeněk Vrba, umělecká agentura, Okružní 812, 273 43 Buštěhrad, IČ 40026485 na základě smlouvy ve výši 415 454 Kč včetně DPH.
  • c) s uzavřením smlouvy na zajištění programu kulturní akce MČ „Tradiční setkání seniorů“ dne 1. 10. 2018 u Zdeňka Vrby, IČ 40026485 ve výši 415 454Kč včetně DPH z rozpočtu MČ.
  • RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku na zajištění služeb a občerstvení u provozovatele Divadla U22. /4:0:1/

O sto tisíc dráž než vloni, o měsíc a půl dřív než obvykle, aby se to stihlo před volbami. Nad tímhle příběhem o zneužívání seniorů v předvolební kampani a k vlastnímu obohacení snad nezůstane jedno oko suché a jedna pěst nezatnutá. Dvouhodinová akce, která má být pro seniory (ano, 4 dny před volbami), přihrává dvornímu organizátorovi estrád Milana Collera Zdeňku Vrbovi do kapsy 415 tisíc a ubozí senioři si na ni musí koupit vstupenky za 250 Kč.

• Koncert na Novém náměstí – připravovaná akce, kterou zajistí umělecká agentura pana Zdeňka Vrby. Koncert se uskuteční dne 13. 9. 2018 od 17 do 22 hodin na Novém náměstí. Návrh programu a návrh smlouvy jsou součástí přílohy č. 2. Usnesení: RMČ souhlasí

  • a) s konáním akce „Koncert na Novém náměstí“ dne 13. 9. 2018,
  • b) s tím, že v souladu se směrnicí ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 4.5.2.) bude veřejná zakázka – zajištění programu vč. ozvučení, světel a moderování na akci „Koncert na Novém náměstí“ zadáno přímo jednomu dodavateli: Zdeněk Vrba, umělecká agentura, Okružní 812, 273 43 Buštěhrad, IČ 40026485 na základě smlouvy ve výši 591 690 Kč včetně DPH,
  • c) s uzavřením smlouvy na zajištění programu kulturní akce MČ „Koncert na Novém náměstí“ dne 13. 9. 2018 u Zdeňka Vrby, IČ 40026485 ve výši 591 690 Kč včetně DPH. /50 000 Kč nad rámec rozpočtu bude hrazeno z položky na kulturu/. /4:0:1/

Ani ne čtrnáct dní po megakoncertu Babí léto tu budeme mít další koncert. Jsme holt městská část plná kultury. Ale jenom v září. Snad nikoho už nepřekvapí, že koncert je organizovaný agenturou Zdeňka Vrby. A že částka 600 000 Kč je šestinásobek toho, kolik dostanou na kulturu na rok všechny místní organizace dohromady formou grantu (grantů?). Tak snad se nám po poslechu Sagvana Tofiho a Bořka Slezáčka rozzáří oči na dobu tomu odpovídající.  

redakce