O co přijdeme s novou tělocvičnou?

V ZŠ nám. Bratří Jandusů se má ještě letos začít stavět nová tělocvična. Zároveň s ní zmizí poslední sportovní hřiště v této části Uhříněvsi.

Radka Motlochová,
předsedkyně Školské rady při ZŠ Bří Jandusů

 

Je to jen pár týdnů, kdy se na sociálních sítích a mezi sousedy začalo debatovat o tom, zda je stavba nové tělocvičny tím pravým řešením. Ale není trochu pozdě? Zastupitelstvo rozhodlo již v listopadu. Škola svůj záměr zveřejnila v polovině dubna, v době, kdy je už hotová projektová dokumentace za téměř dva miliony korun.

Nový prostor pro cvičení dětí v zimních měsících je určitě potřeba. Počet žáků v ZŠ Jandusů se za posledních 13 let téměř zdvojnásobil. Jednoznačně z toho vyplývá jediné – naše opěvovaná nová škola měla stát už dávno. Nyní se tak musí naše děti stále mačkat ve stávajících dvou školách. V těch ale přirozeně chybí prostory k učení. U Jandusů to elegantně vyřešili zrušením velkých kabinetů, paní učitelky jsou již zřejmě zvyklé na ledacos. Ve škole U Obory zase kreativně využili pro výuku školní chodby. Tělocvik to ale neřeší.

 

Vizualizace nové haly u ZŠ Bří Jandusů

Jaké jsou možnosti?

V současné době jsou dvě cesty k řešení: nafukovací hala na zimu, nebo nová tělocvična. Každá varianta má svá pro i proti. Nafukovací hala určitě není tak komfortní, navíc se musí každý rok postavit, sbalit a uskladnit. V železobetonové hale je větší pohodlí, teplíčko, wifi – aby také nebylo, má-li stát více než 55 mil. korun (pro srovnání obdobná tělocvična na gymnáziu Jana Keplera v Dejvicích byla postavena za 22 mil. Kč).

Bohužel neproběhla žádná debata, nebyla předložena žádná analýza nákladů ani argumenty pro a proti. Město dalo přednost železobetonovému kvádru (bez projednání varianty nafukovací haly) z jednoho prostého důvodu – je zabalený do kouzelného slovíčka dotace. Polovinu zaplatí naše MČ a polovinu magistrát.

Jenže nikoho patrně netrápí, že neexistuje plán koordinace stavebních prací v dotčené lokalitě. Může se stát, že se kolem družiny a přístavby školy sejdou tři stavby zároveň – revitalizace Cukrovarského rybníku, bourání zahrádkářské kolonie a stavba tělocvičny. V této části Uhříněvsi není jiný adekvátní venkovní prostor, kde si denně může hrát 340 dětí ze školní družiny. Místo, kam si děti i dospělí mohou jít zasportovat v odpoledních hodinách. Zato tělocvičny se tu v nejbližších letech mají postavit přibližně čtyři.

Děti v kontejnerech vedle staveniště

Nebylo by lepší předem promyslet plán stavebních prací a koupit nebo pronajmout nafukovací halu? Za cenu projektové dokumentace už bychom půlku měli… A až bude hotové hřiště, které radní slibují v novém parku na místě zahrádkářské kolonie, znovu přehodnotit potřebu tělocvičny a případně požádat o novou dotaci a začít stavět?

Nový park by se měl začít budovat na konci roku 2019, doba realizace má být zhruba rok, takže naše děti si tam zahrají fotbal nejdříve na jaře 2021. Mezitím se budou střídavě učit mezi staveništi a doufat, že alespoň cestou domů uloví trochu kyslíku… Pokud se vám to nelíbí, petice za  záchranu hřiště je v oběhu do 17. 5.Petiční místa i více informací najdete na stránce: fb.me/rodicezsjandusu