Jak bude vypadat Praha 22?

Současná podoba Prahy 22 je do značné míry následkem nezodpovědného chování minulých vedení radnice, ale také lhostejnosti jejích obyvatel.

Územní plán Prahy schválený v roce 1999 za čtyři roky nahradí nový, tzv. Metropolitní plán. Ten má určit, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Jeho úkolem je nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje města.

Praha 22 nyní doplácí na předchozí verze územního plánu a přístup minulých zastupitelstev, která byla vůči změnám v něm více než velkorysá. A právě tento neuvážlivý přístup umožnil, aby se Praha 22 stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících městských částí. V posledních deseti letech se naše městská část rozrostla o 92 %, čímž jí patří druhé místo za Březiněvsí. Abychom tedy nezopakovali stejnou chybu, je v zájmu nás všech se zajímat o to, jak vypadá návrh Metropolitního plánu, ke kterému bude možné podat připomínky do 26. 7. 2018.

 

 

Proč je dobré znát Metropolitní plán?

Metropolitního plánu se dozvíte, nakolik a jakým způsobem se může proměnit okolí vašeho domova. V procesu územního plánování může námitky uplatňovat jen úzký okruh osob. Především jsou to vlastníci, nikoli však nájemci bytů nebo domů v lokalitě, o které se rozhoduje. Proto stavební zákon zavedl institut zástupce veřejnosti, který má umožnit občanům koordinovaně vyjadřovat svoje stanoviska a názory.

Pokud nejste vlastníkem, můžete ke své připomínce nasbírat 200 podpisů a stát se tzv. zmocněncem veřejnosti. Připomínkovat návrh Metropolitního plánu bude možné také na půdě zastupitelstva. V tomto případě však bude nutné, aby si některý ze zastupitelů vaši připomínku osvojil.

Městská část bude ve stanoveném termínu podávat k návrhu plánu své připomínky. O těch se bude rozhodovat na zasedání 20. 6. 2018. Stanoviska MČ jsou pro výslednou podobu plánu velmi důležitá, neboť právě ony mají detailní znalost svého území a potřeb. I z tohoto důvodu je nutné si „pohlídat“, jaké připomínky budou k návrhu plánu uplatňovány ze strany místního zastupitelstva. Je totiž možné, že může dojít např. k návrhům na zvýšení podlažnosti, což bývá častý spouštěcí mechanismus odporu místních obyvatel.

Jak tedy objektivně vypadá návrh Metropolitního plánu pro Prahu 22? Mírně příznivě. Na transformačních či rozvojových plochách umožňuje stavět maximálně dvou až čtyřpodlažní domy. Zároveň nedošlo k rozšíření zastavitelných ploch nad rámec aktuálně platného územního plánu, a v Pitkovicích byly dokonce některé plochy redukovány.

Až do schválení Metropolitního plánu však stále existuje možnost měnit územní plán „postaru“. Ke konci minulého roku tak například koaliční zastupitelé odsouhlasili změny územního plánu v Uhříněvsi a Hájku, a to i s vědomím, že dotyčné plochy klasifikoval návrh Metropolitního plánu jako nezastavitelné.

Pro následující roky bude tedy klíčové zajistit, aby místní politická reprezentace respektovala návrh Metropolitního plánu a nesnažila se ho měnit podle svých zájmů.

Institut plánování a rozvoje (IPR) připravil v souvislosti s novým návrhem Metropolitního plánu sérii několika zastávek. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných záměrů chystaných v daném území.

Na každé zastávce navíc potkáte odborníka na danou lokalitu. Do Uhříněvsi dorazí informační kontejner IPR Praha v následujících dnech: 23. 5.: 12:00–20:00, 24. 5.: 10:00–18:00. Doporučujeme všem této příležitosti využít. Jedná se o jedinečnou možnost, jak se seznámit s dalším rozvojem naší MČ.

redakce