Místo školy spousta nových sousedů aneb proč Uhříněves nemá už dávno novou školu… 

Každý z nás vidí, jak se u nás v obci vesele staví a přibývají nám noví spoluobčané. Světe div se – mladí spoluobčané s dětmi. A tak všichni cítíme, že Uhříněves nutně, ale nutně potřebuje novou školu. Škola byla potřeba již několik let zpátky, ale někdo asi zaspal, tak ji stále nemáme. Mít jsme ji mohli…

Jitka Kroupová

 

 

V roce 2012 byla sestavena rozvaha tzv. náčrt regulace v lokalitě za nádražím (důvěrně známé jako Jezera). V tomto dokumentu bylo jasně řečeno, že lokalita za nádražím se do budoucna pravděpodobně rozšíří o minimálně 3 až 4 tisíce obyvatel a také v tomto dokumentu bylo vypíchnuto, že se z této části stane jedna z centrálních částí Uhříněvsi.

Z tohoto důvodu je tedy nutné zde vybudovat soběstačnou občanskou vybavenost, zejména školu, školku a plochy pro volný čas a náměstí. Poukazuje se zde také na to, že do budoucna je pravděpodobné propojení Hájů s Uhříněvsí pomocí tramvajové dopravy a současně je zmiňovaná pozemní komunikace tzv. Horácká stezka, která by měla propojit zadní část Uhříněvsi a ústit do ulice Františka Diviše. Člověk by řekl, že materiál je zpracovaný v podstatě dobře. Je zde v zásadě uvažováno nad vším. A jak to dopadlo?

Pozemek, který byl plánovaný pro potřeby školy, je v současné době ve vlastnictví EKOSPOLU, a.s. a samozřejmě je zde plánovaný bytový dům nikoliv škola. Nutno podotknout, že bytový dům není o pár patrech, ale jedná se o minimálně pětipodlažní monstrum, které nahradí současnou plechovou halu. Když opomenu fakt, že lidé v současné bytové zástavbě INTERMY budou s prominutím zírat na zcela odlišný bytový dům, než který mají oni, tak jim pravděpodobně přímo pod okny povede příjezdová cesta k tomuto objektu. Říkáte si, jak se to mohlo stát? Kde máme tu školu? 

Je to velice jednoduché a prosté (možná spíše sprosté  :-D). Pozemek byl původně ve vlastnictví Správy státních hmotných rezerv. Vedení MČ vždy tvrdilo a nadále tvrdí, že o tento pozemek usiluje a má zájem ho koupit pro účely městské části. A ejhle po bližším zkoumání se dozvíme, že tento pozemek byl prodán 23. 8. 2012 (účinnost kupní smlouvy byla až k únoru 2017) za cenu 13 435 000 Kč. Možná si řeknete, že asi MČ chtěla pozemek koupit a o jeho koupi usilovala. Ale tak to nebylo…

Na pozemek bylo vypsáno výběrové řízení, které proběhlo v dubnu 2012. MČ Praha 22 o tento pozemek neprojevila žádný zájem, a neúčastnila se žádného z kol výběrového řízení (celkem 4 kola), která probíhala od prosince 2010 do dubna 2012.

A teď se tedy ptám? Proč se už tolik let o tomto pozemku mluví a debatuje, jako že ho chceme a postavíme na něm tu tolik chybějící školu? Dokonce v tom roce 2012, kdy došlo ke zpracování výše zmíněného návrhu, už byl přeci nákup tohoto pozemku aktuální. Jen pro doplnění celého obrázku – ke zveřejnění záměru prodat tento pozemek došlo celkem čtyřikrát. Vždy byl záměr zveřejněn na webových stránkách a v Obchodním věstníku (běžná praxe, kterou by asi vedení MČ nebo někdo, kdo má toto na starost měl znát).

V prvních 3 kolech o pozemek nikdo neprojevil žádný zájem, až čtvrté kolo přineslo úspěch a sešly se hned 3 nabídky. Nebojte se. Původně ani EKOSPOL, a.s. nevyhrál. Vyhrála to nějaká společnost KIRO Development, která však v průběhu sepisování smluv od záměru ustoupila a proto byla akceptována nabídka společnosti EKOSPOL, a.s.

Jako běžný obyvatel této MČ si tak říkám, že třeba ano snad v budoucnu tento pozemek nakonec pro školu bude, ale za jakou cenu? Místo toho, aby byl za slušné peníze, si ho teď od pana Evžena Korce (majitel EKOSPOL, a.s.) koupíme za mnohonásobně víc? A kdoví jestli nám jej pan Korec prodá? Kdo pana Korce zná, ví, že ho neprodá, a když tak za takový balík peněz, který rozhodně nikdo z nás zaplatit nechce.

Otázky k zamyšlení

  • Proč jsme nekoupili pozemek, který byl vhodný pro zástavbu školou a přenechali jsme jej developerovi?
  • Proč nám stále lžete, že o pozemek usilujete?
  • Proč stavíme v Uhříněvsi jen bytové domy a nic pro každodenní potřebu lidí?
  • Proč vyhazujeme spoustu finančních prostředků na nákup pozemků, které stejně pak nejsou využity k danému účelu?

Zdroje: Praha 22 – výstavba a územní plán
Projekt Ekospol Ekobyty u OBORY
Dopis zaslaný na Státní hmotné rezervy – dotazování se ohledně prodeje zmíněného pozemku