Zastupitelstvo se shodlo na stanovisku ke stavbě Pražského okruhu 511

Nejzásadnějším bodem 19. zastupitelstva MČ Prahy 22, ze dne 16. 5. 2018, bylo vyjádření stanoviska Zastupitelstva městské části ke stavbě Pražského okruhu 511.

Připomínky, které bude ke stavbě Pražského okruhu uplatňovat naše MČ jako účastník územního řízení, mohou ovlivnit život lidí v Praze 22 na desítky let. Je důležité, aby si Praha 22 nenechala podmínky realizace této klíčové stavby diktovat, ale aby se spolupodílela na vytváření optimální varianty a byla důstojným partnerem při vyjednávání. Proto je dobře, že se zastupitelstvo shodlo na podmínkách pro vydání územního rozhodnutí.

Samotný okruh 511 pro Uhříněves nemůže být přínosem, pokud nebude zároveň dostavěna Hostivařská spojka, která odvede podstatnou část tranzitní, hlavně kamionové, dopravy mimo centrum Uhříněvsi.

 

Plánovaná trasa Hostivařské spojky

 

Zde je stanovisko MČ, které zastupitelstvo jednomyslně schválilo:

K doplněné dokumentaci nemá MČ připomínky. Upozorňuje však, že MČ Praha 22 bude podmiňovat vydání územního rozhodnutí:

  • Zamezením tranzitní nákladní dopravy nad 12 t po ulici Přátelství umístěním dopravního značení zakazujícím výjezd z křižovatky MÚK Říčany po ulici Přátelství. Stejné dopravní značení bude požadovat MČ Praha 22 umístit na výjezd z kruhového objezdu na ulici Přátelství z kruhového objezdu křižovatky Přátelství x Podleská směrem na Říčany.
  • Zamezením odbočení a nájezdu na DO511 a z DO511 v MÚK Uhříněves do doby zprovoznění Hostivařské spojky pro veškerou dopravu.

Škoda jen, že pětistránkový materiál, kde jsou popisovány důvody a samotné připomínky, dostali zastupitelé na stůl až těsně před konáním schůze zastupitelstva, a neměli tak možnost si celý materiál předem podrobně prostudovat. Ze stejného důvodu nemohli se svými připomínkami přijít ani občané.

Podrobný článek o okruhu 511 a Hostivařské spojce připravujeme.

redakce