Uhříněveský zpravodaj jako nedobytná pevnost

Proč je v UZ zakázána politická inzerce? Na základě jakého zákona? Kdo a podle čeho bude určovat, co je a co není politická inzerce? Přinášíme odpovědi radnice na tyto otázky položené na 19. zasedání Zastupitelstva MČ.


Kateřina Erbsová, editorka

 

„Redakční rada na svém jednání dne 6. 12. 2017 vznesla požadavek na stanovení pravidel pro přijímání předvolební inzerce. Členové RR očekávali nárůst inzerce, který mohl tvořit většinu časopisu. Ten by pak postrádal prostor pro neinzertní obsah, jelikož již nelze navýšit počet stran/gramáž časopisu. RMČ si vyžádala právní stanovisko k problematice a rozhodla se inzerci vůbec nepřijímat. Odmítány budou inzeráty s označením/logem politických stran a uskupení. U ostatních inzerátů bude o jejich uveřejněné rozhodovat vydavatel.“

Ztraceno v překladu: placená inzerce opozice by ubrala prostor neplaceným PR článkům vládnoucí koalice.

Písemné stanovisko AK Červinka, které si MČ nechala zpracovat, mimo jiné potvrzuje, že usnesení Rady nemá žádnou oporu v zákoně. Dlouhým oslím můstkem však dochází k tomu, že:„Prostor pro politickou soutěž by proto neměl jít na úkor jiných, neméně podstatných informací ze života městské části, aby nedošlo k situaci, kdy by inzertní obsah výrazně převažoval nad tím neinzertním. Vydavatel nese odpovědnost za obsah periodického tisku dle § 4 tiskového zákona, a je tedy jeho povinností, aby dané periodikum plnilo svoji hlavní, tj. informační funkci.“

Je vidět, že Mgr. Šlosar, autor tohoto stanoviska, Uhříněveský zpravodaj nikdy neviděl. Neinzertní (rozuměj nepropagandistická) je v něm totiž jen zpráva o svozu odpadu. Nicméně pokud by pan magistr chtěl takto vykládat § 4 tiskového zákona, který vznikl zejména proto, aby dostal radniční periodika ze zajetí vládnoucích mocenských skupin ve vedení obcí, můžeme stejně tak překroutit i zákon, který říká, že městská část se musí chovat s péčí řádného hospodáře, a to odmítáním zisku neplní.

Celé stanovisko Advokátní kanceláře Červinka si můžete přečíst zde.

Komentář renomovaného odborníka připravujeme do příštího vydání Hlavy 22.