Důsledek projektu Skutečně zdravá škola? Děti se naučí přemýšlet o jídle

Skupina rodičů dětí z uhříněveských škol by chtěla, aby se místní školy a jídelna zapojily do projektu Skutečně zdravá škola. Proto přinášíme rozhovor s manažerkou projektu, Karolinou Kallmünzerovou, která projekt prezentovala i na Školské komisi Rady MČ Prahy 22.

Karolina Kallmünzerová

 

► Na vašich webových stránkách www.skutecnezdravaskola.cz, je možné se s celým projektem seznámit podrobně. Přesto zmiňte, prosím, pro koho je projekt určen, co je jeho cílem a za čí podpory projekt funguje?

Program Skutečně zdravá škola je určen školám – mateřským, základním, středním, ale i všem zařízením, ve kterých probíhá stravování a vzdělávání. Spektrum zapojených  škol je široké – státní, soukromé, malé obecní i velké městské školy… Cíl? Řeknu to jednoduše – jídlo prolne školu. O jídle se učí, jezdí se na farmy, do jídelen putují potraviny z místního regionu. Dnes,  po třech letech existence programu, mohu říci, že je možné takto komplexně  program ve školách realizovat. Vyžaduje to ovšem aktivní přístup ze strany školy a podporu zřizovatelů, činovníků a rodičů. Fungujeme  díky grantům, dotacím a finanční podpoře dárců a partnerů. Vše je  dostupné na webu SZŠ.

► Je možné projekt „vymodelovat na tělo“ opravdu v každých podmínkách? Samozřejmě za předpokladu, je-li chuť a zájem ze strany škol a jídelen.

Školy se do programu hlásí z rozličných důvodů – některé řeší primárně kvalitu jídla, jiné svým aktivitám na téma jídlo chtějí dát řád a  zviditelnit své úsilí, jiné by rády více propojily činovníky či rodiče.Při plnění kritérií vždy společně  hledáme schůdné řešení pro každou školu.

► Je nutné propojení školy a jídelny?

Propojení je důležité a má svůj význam. Jídelna se stává místem mnoha aktivit – počínaje zkulturněním  prostředí, přes ochutnávky jídel pro rodiče, semináře na téma jídlo až po setkávání s lokálními dodavateli.  Žáci mohou do školní jídelny dodávat vlastní výpěstky ze školní zahrady .A pokud v krásné jídelně , v relativně klidném prostředí stolují žáci společně s učiteli, pak už hovoříme o ideálním stavu. Mnoho školních jídelen k němu nemá daleko, mnoho z nich je teprve na začátku , ale důležitá je cesta k tomuto cíli – nerezignovat a postupnými krůčky takové prostředí vytvářet.

► Naše školní vývařovna vaří pro dvě školy a domov seniorů. Počet obědů hodně přesahuje 1000/den. Můžete uvést příklad z praxe, kde se do projektu zapojila i takto velkokapacitní instituce?

Ano, uvedu jeden za všechny – ZŠ Angel v Praze-Modřanech. Dnes již stříbrná Skutečně zdravá škola vařící denně pro více než 1000 strávníků. Funguje zde perfektně tzv. stravovací komise složená ze zástupců rodičů, vedení školy, pedagogů a kuchařek. Při pravidelných schůzkách řeší například  zdravé svačiny, plýtvání jídlem, nové receptury, pitný režim,hluk v jídelně, zapojení žáků..

► Můžete zmínit alespoň rámcově, jaká kritéria musí školní jídelna splnit, aby měla šanci uspět ve vašem hodnocení? Eventuálně, poskytujete poradenství, jak danou situaci zlepšit?

Kritéria našeho programu se týkají  kultury stravování, správného fungování školní jídelny, vzdělávání o jídle a spolupráce s místní komunitou, tedy rodiči, dodavateli, zřizovatelem a širokou veřejností. Zapojená škola dostává zdarma k dispozici veškeré metodické materiály a pomůcky, pravidelně pro školy připravujeme akce na podporu plnění kritérií, např. letošní kampaň Miluji jídlo, neplýtvám, Na farmu či Týden s /pra/rodiči na školní zahradě.Se školou je v kontaktu regionální koordinátor či koordinátorka jako podpora při postupu programem.

A poskytujeme i odborné poradenství formu praktických seminářů či workshopů – pro zaměstnance školních jídelen, pedagogy, žáky i rodiče.

► Pořádáte nějaká veřejná vystoupení a prezentace programu během roku kromě již zmíněné konference?

Veřejná vystoupení pořádáme pravidelně.  Formou informačně -vzdělávacích  seminářů seznamujeme s  programem Skutečně zdravá škola  pedagogy, pracovníky školních kuchyní , zástupce zřizovatelů škol a rodiče.  Program prezentujeme  na konferencích či setkáních  organizací, se kterými navazujeme spolupráci, pravidelně o našich aktivitách dáváme vědět na setkání místních akčních skupin nebo aktivech ředitelů po celé republice.

► Chcete ještě něco dodat na závěr?

Budu se opakovat, zmínila jsem to mnohokrát. Jako rodič bych byla pyšná na skutečnost, že škola, kterou moje děti navštěvují, téma jídlo řeší komplexně.

Autorka rozhovoru: Jarmila Živná