Co je Skutečně zdravá škola a je možné ji mít i v Uhříněvsi?

Do redakce nám napsali rodiče, jejichž děti chodí do našich uhříněvských škol a stravují se v místní školní jídelně. Objevili totiž celostátní projekt, který je oslovil a rádi by ho pomohli realizovat i v Praze 22.  O jeho kvalitě byli natolik přesvědčeni, že se jej rozhodli představit na Školské komisi Rady MČ. Vypadá to, že neuspěli a tak jsme se pokusili zprostředkovat názory povolaných osob na tento projekt a najít styčné body, na kterých by bylo možné stavět budoucí spolupráci.

O co tedy jde? Skutečně zdravá škola je projekt, kde hlavní roli hraje  kvalitní jídlo. Kvalitní zdravé jídlo je společný jmenovatel, který propojuje školu,  práci s dětmi a  školní jídelnu. V hodinách prvouky se děti učí zásady zdravého stravování, jak rozeznat kvalitní potravinu od nekvalitní, v hodinách pracovní výuky samy pěstují bylinky či  zeleninu.  Ve školní jídelně pak mohou společně své dílo slupnout. A nebo také ne – každá škola to může mít  jinak, některá je velká, některé je malá. Některá je sídlištní, některá je vesnická. Některá má svou školní jídelnu, některá ne. Podle slov manažerky projektu Karoliny Kallmünzerové lze program přizpůsobit téměř každé škole na míru. (celý rozhovor s Karolinou Kallmünzerovou naleznete zde). Do programu je nyní zapojeno 325 škol z celé republiky. Pokud Vás projekt zaujal, více informací naleznete též na www.skutecnezdravaskola.cz.

Oslovili jsme s dotazem na Skutečně zdravou školu osoby nejpovolanější a sice ředitele našich škol a školní jídelny. Za zaslané odpovědi velmi děkujeme.

Ředitelka školní jídelny Hana Vrbová nám napsala:

Vzhledem k tomu, že jsme samostatná školní jídelna s právní subjektivitou, která stravuje žáky třech základních škol, nejsme schopni naplnit potřebná kritéria pro členství v projektu „Skutečně zdravá škola“. Dále nemáme personální a provozní možnosti k mimoškolním aktivitám žáků a rodičů, jako mají základní školy se školní jídelnou. Z výše uvedených důvodů se spíše nabízí projekt „Skutečně zdravá jídelna“. Z jeho čtyř principů jsou dva body pro nás samozřejmostí:

Pokrmy připravujeme z kvalitních a čerstvých surovin: Jídelníčky ve Skutečně zdravých jídelnách jsou tvořeny pokrmy, připravenými převážně z čerstvých a nezpracovaných surovin. Na přípravu pokrmů se nepoužívají polotovary, jako jsou instantní základy polévek a omáček, dochucovadla s glutamáty, výrobky s obsahem částečně ztužených tuků atd. Důraz je kladen také na sezónní suroviny.

Vaříme zdravě a chutně: Držitelé osvědčení Skutečně zdravá jídelna dodržují platná doporučení a postupy v oblasti kvality a výživové hodnoty pokrmů. Strava obsahuje sacharidy s dostatkem vlákniny, vhodné složení tuků (dostatek nenasycených, ale minimum trans-mastných tuků) a kvalitní bílkoviny z živočišných i rostlinných zdrojů. Samozřejmostí je dostatek zeleniny. Solíme a sladíme s mírou. Zásadou však je, že co je zdravé, musí být současně chutně upravené.

Další dva body plníme pouze částečně: Nakupujeme ekologicky šetrné a etické potraviny, Upřednostňujeme produkty od místních zemědělců a výrobců potravin.

Na závěr upozorňujeme, že projekt má za cíl  pomoci školám zlepšit atmosféru ve svých školních jídelnách, a tím dosáhnout lepší kultury stravování. Je určen pro základní i střední školy a využívat by jej měli především ředitelé a vedení školy ve spolupráci s pedagogy a pracovníky školní jídelny. Samostatná školní jídelna může zajistit pouze hezké, čisté prostředí a slušné jednání kuchařek. Ostatní již není v silách zaměstnanců školní jídelny.

Vize tohoto programu je zajímavá pro malé provozy a školičky, pro rodiče žáků jistě velmi lákavá, ale domníváme se, že v naší jídelně s kapacitou 2 000 jídel velmi obtížně realizovatelná.

Ředitelka ZŠ U Obory Ivana Vodičková nám napsala:

Bohužel,  v současných dnech, kdy vrcholí ukončování stávajícího školního roku a přípravy nového školního roku, nemám čas, abych se mohla podrobně zabývat tímto projektem a tedy i zodpovědně napsat nějaké vyjádření.

I maminkám, které byly na jednání školské komise, jsem odpověděla jen to, že některé věci mě zaujaly, a některé nejsou určené škole….a že výchovu nejen ke zdravému stravování, ale celkově ke zdravému životnímu stylu máme zařazenou přímo v předmětech napříč všemi ročníky (např. prvouka, výchova ke zdraví a pod.).

Ředitel ZŠ Bří Jandusů Jiří Měchura nám odpověděl:

Redakční radou Hlava 22 jsem byl požádán o krátký komentář k tomuto projektu. Na začátku školního roku 2017/2018 jsem se setkal se zástupci rodičů a další informativní setkání k tomuto projektu proběhlo dne 24.5.2018 na Školské komisi. Po prostudování metodik „Skutečně zdravé školy“ jsem dospěl k závěru, že tento projekt není vhodný pro školu našeho typu. Tzn. škola bez vlastní jídelny a s malými prostorovými možnostmi. Pro získání „bronzového osvědčení“ v tomto projektu je zapotřebí splnit 24 kritérií, z čehož se 16 týká školní jídelny a 8 kritérií se týká školy. Mezi školními kritérii jsou např.: dosažitelná pitná voda, ve škole se neprodávají slazené nápoje, polotovary, výuka o jídle, možnost žáků se účastnit výuky vaření, návštěvy farem.

Tato kritéria škola naplňuje již v tomto okamžiku. Mezi dalšími kritérii jsou např.: vytvoření školní zelinářské zahrady, zkušenosti z projektu sdílíme s ostatními. Především kritérium zřízení zelinářské zahrady považuji za obtížně splnitelné. Z výše uvedených důvodů, necítím pro školu velký přínos z tohoto projektu. Tím samozřejmě nesnižuji důležitost zdravé výživy a zdravého stravování. Tento projekt bych však doporučil spíše menší škole se školní jídelnou a vhodnými prostorovými podmínkami. Je třeba ale také přihlédnout k tomu, zda naplněním všech kritérií nedojde ke zdražení stravování žáků a zda to v konečném důsledku nezpůsobí odliv dětí ze sociálně slabších rodin ze školního stravování. Závěrem si dovolím napsat, že pro naši školu je přínosnější spíše projekt „Škola podporující zdraví“. Nejsme do něj přihlášeni, ale snažíme se naplňovat 3 pilíře tohoto projektu: Pohoda prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství. Jednotlivé body máme podrobněji rozpracovány a jsou přístupné na našich webových stránkách.

redakce