Pawlowski nás tehdy podcenil, říká žena, která pomohla porazit developera

Již jsme psali o projektu Sever, který měl za cíl jediné – zastavět pole mezi Benicemi a Uhříněvsí více než tisícovkou nových bytů. Přinášíme rozhovor se současnou zastupitelkou za STAN Silvií Štěpánkovou, pro kterou byl boj s nekontrolovanou výstavbou jedním z impulsů, proč se dát do komunální politiky.

Silvie Štěpánková

 

► Byla jste jednou z těch, kteří dokázali zastavit projekt Sever Sebastiana Pawlovského. Popište nám, jak to tehdy probíhalo.

O projektu Sever jsem se dozvěděla tak, že MČ Praha Benice oslovila mne a ještě pár sousedů a požádala o pomoc v tomto sporu. S projektem nás podrobně seznámil advokát z AK Mgr. Vítězslava Dohnala, která zastupovala ve sporu MČ Praha – Benice. Teprve od něj jsme se sousedy dozvěděli, jak rozsáhlá výstavba má být na pozemcích přímo proti našim domům realizována. Byla by zasažena krajina chráněná zákonem. Silnice mezi starou zástavbou a plánovanou výstavbou již byla v té době v dopravní špičce nepropustná. Jediný výjezd z nové zástavby měl být přímo proti našim domům v ulici K dálnici.  Při počtu obyvatel a s ohledem na situaci, že občanská vybavenost bude mimo sídliště, bylo jasné, že naše životní prostředí by se markantně zhoršilo. Rozhodla jsem se, že to tak nemůžu nechat.

► Co jste dělala konkrétně?

Přijala jsem se  nabídku být společně s MČ Praha – Benice účastníkem soudního řízení, které mělo rozhodnout o zrušení změny územního plánu Prahy, která schválila možnost na pozemcích stavět.

► S kým jste spolupracovala, kdo vám pomohl?

Spolupracovala jsem s advokátní kanceláří, která zastupovala MČ Praha – Benice a s bývalou starostkou Věrou Topičovou. Další postupy jsem konzultovala se sousedy z naší ulice.

► Nebála jste se, když jste šla jako soukromá osoba proti velké developerské firmě?

Domnívám se, že developer, Sebastian Pawlowski o plánovaném sporu na začátku ani nevěděl. Strach jsem měla o výsledek, protože pan Pawlovski byl ve vysokých politických kruzích, díky podnikatelským aktivitám, velmi známá a vlivná osoba. Proto byl zřejmě developer přesvědčen o své výhře v tomto sporu a velmi nás podcenil.

► Jak to vidíte zpětně? Udělala byste něco jinak?

Stojím si za každým rozhodnutím, které jsem v této věci udělala. Dnes bych jednala stejně. Není možné stavět bez ohledu na stávající obyvatele a přírodu.  Proto máme zákony, které nás mají chránit. Mám velkou radost, že na tomto případu je zcela jasné i to, že má smysl bojovat za své okolí i jako „pouhý“ občan a že „David může porazit Goliáše“.

► Podobný rozruch vyvolala změna územního plánu v oblasti bývalé skládky (MČ chtěla ze skládky udělat park a okolo něj hustou výstavbu několika desítek bytových domů – pozn. redakce) Tehdy jste se také angažovala, a i když vedení radnice nejprve podnět na magistrát podalo, nakonec byl návrh na změnu stažen. Takže další úspěch…

Ano i v této kauze jsem se angažovala. Zprvu jako občan Uhříněvsi, později již jako zastupitelka. Byl to v té době důvod, proč jsem do komunální politiky vstoupila. Při jednání s tehdejším vedením radnice bylo jasné, že občan má mnohem menší šance cokoli v naší obci změnit než zastupitel. Projekt „Park Uhříněves“ měl být realizován v okolí bývalé skládky, kam byly v minulosti ukládány odpady z celé průmyslové oblasti a mnohdy šlo o velmi toxické látky. Jako zastupitelka jsem měla ale to štěstí, že s velkou pomocí kolegů za STAN a některým dalším osvíceným zastupitelům, se povedlo skoro nemožné. Díky naší petici a intenzivnímu jednání na Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha 22 se nám povedlo, aby byla změna stažena. Hlavním důvodem, proč jsme byli proti této změně, bylo opět ochránit životní prostředí a důstojný život v naší obci.

Rozhovor o této kauze s bývalou starostkou Benic Věrou Topičovou čtěte ZDE.