Veřejné WC budí emoce nejen kvůli přemrštěné ceně

Jednou z priorit MČ na rok 2019, o kterých můžete hlasovat v dotazníku na webu Prahy 22 je i veřejné WC. Což je opravdu zvláštní, protože peníze na jeho realizaci už byly schváleny v rozpočtové úpravě na zastupitelstvu v únoru 2017, následně bylo vydáno stavební povolení a v současné době už má vybetonované základy a je napojené na sítě. Není trochu pozdě ptát se, jestli ho v roce 2019 někdo chce?

Kateřina Erbsová

 

Veřejné WC je určitě důležitá a potřebná věc, výběr místa, cena a způsob realizace jsou však poněkud sporné. Ale popořadě.

Kdo chce bydlet vedle záchodů?

Uznejte sami, jak byste se tvářili, kdyby vám v těsné blízkosti vedle vašeho draze koupeného bytu postavili veřejné toalety. Tak asi tak podobně se tváří i obyvatelé domů na Novém náměstí, kteří podali v září 2017 odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu obce k Magistrátu hlavního města Prahy.

Kromě formálních nesrovnalostí v dokumentaci poukazují zejména na naprosto neodůvodnitelné umístění, na snížení ceny jejich nemovitostí, pravděpodobnost zvýšeného zápachu, zvýšení frekvence negativních jevů v lokalitě a neobvykle vysokou cenu díla. Nelíbí se jim také, že úřad městské části předjímal rozhodnutí stavebního úřadu, ačkoliv by tyto dvě instituce měly jednat nezávisle na sobě.

Letos v květnu Magistrát ve svém rozhodnutí označil většinu námitek za nedůvodné a formální pochybení byla prý napravena. Magistrát tedy rozhodnutí obecního stavebního úřadu potvrdil. Případné snížení ceny nemovitosti mohou majitelé řešit u soudu na základě aplikace čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Obyvatelé dotčených domů se s tím nesmířili a podali na rozhodnutí MHMP správní žalobu. K žalobě byl připojen návrh vydání předběžného opatření. Soud by měl rozhodnout o předběžném opatření o zastavení stavby do do 30 dní. Lhůta začala běžet 13. června. Přibližně v té době se však začalo stavět.

Podle obyvatel okolních domů se staví intenzivně každý den, kromě nedělí, od sedmi do sedmi do večera. Je velmi pravděpodobné, že do 13. července, kdy může být vydáno předběžné opatření o zastavení stavby, bude už pravděpodobně velká část postavena. Nešťastní budoucí sousedi veřejných toalet se obrátili dopisem i na starostu MČ, ve kterém vyjadřují opakovaný a zásadní nesouhlas se stavbou. V dopise žádají  o přehodnocení rozhodnutí, zatím jim však neodpověděl.

Výběr lokality

Je poměrně sporné, zda můžeme Nové Náměstí nazývat centrem obce (MČ) a všeho dění v ní, ale jiné asi nemáme, tak tomu tak můžeme říkat. Je relevantní, aby v centru obce bylo veřejné WC. Do Uhříněvsi sice moc turistů nezabloudí, ale i tak je znakem vyspělé společnosti mít místo, kde si můžete odskočit.  A my jich už máme několik v blízkém okolí Jedno je na úřadě. Má na sobě dokonce nápis WC pro veřejnost. Další dostupné toalety jsou v Lékařském domě. A další mimo jiné na nádraží.

Jestliže tato existující WC kapacitně nestačí, což nebylo zřejmě nikdy hodnoceno, je další možností vybudovat veřejné WC v Otevřeném informačním centru, které je navíc otevřené až do večera a v sobotu.

Jak často se na náměstí něco děje mimo tyto hodiny? Vánoční trhy a pouť. Na ty se dají jednoduše objednat mobilní toalety a odpadá problém s úklidem a provozem.

Další otázka je  – když už, tak proč právě přímo vedle bytových domů? Posunutím směrem k Oboře o nějakých 30 metrů by se komfort lidí v bydlících v blízkosti výrazně zvýšil.

A v případě, že v sousedství má vzniknout městský park, nebylo by logické toalety umístit přímo tam? Protože to pak bude centrum dění a na náměstí bude poměrně daleko. Samozřejmě argumentovat lze i přítomností různých společensky těžko přijatelných jevů, které se k tomuto typu staveb tak nějak vážou (narkomanie, bezdomovectví), ale ty budou, ať bude stát WC pod náměstím nebo v parku.

 

Půdorys nových záchodků svým tvarem nápadně připomíná hlavu jedné známé animované postavy.

Realizace záměru a cena

Jediné, co na stavbě můžeme nazvat přínosem pro obyvatele, je zajímavý design. Záleží samozřejmě na subjektivním vnímání každého z nás, jak se mu Mickey Mouse nebo-li ledvina líbí, ale určitě je plusem, že to není jen betonová krabice a někdo nad tím přemýšlel. Aspoň v této fázi.

Většině občanů Prahy 22 je asi jedno, jestli máme WC nebo ne, protože se u náměstí příliš nezdržují. Měla by je ale zajímat cena, kterou za tenhle zbytečný luxus zaplatí. Mimochodem staví ho firma WIZYR s. r. o., která byla naší MČ v minulosti několikrát najata na opravu chodníků, například v ulici Františka Diviše. Cena za stavbu je téměř 3 000 000 korun. Zatím bez víceprací. Bude tam WC pro muže, WC pro ženy, WC pro invalidy a společná předsíň s umývárnou a přebalovacím pultem. Ve stavební dokumentaci se píše: „Objekt je uvažován jako sezónní, proto vytápění objektu je navrženo jako temperováním pomocí topných kabelů v podlaze objektu.“ Co budeme dělat v zimě?

Za tři miliony možná dostaneme relativně krásný objekt na naprosto nevhodném místě , který bude na zimu zavřený (možná ne, možná tam bude jenom zima), za jehož údržbu, opravy a úklid budeme každý měsíc platit další peníze. A za jeho každé použití samozřejmě také.

A vracím se zpátky na začátek. Je tohle to, co chceme? Podle ankety, která měla zjistit, co bychom měli rádi v městském parku, ano. Prý se tak vyjádřily dvě třetiny lidí. Ano – v parku. Ne pod náměstím. Bohužel i anketu samotnou lze zpochybnit velmi lehce – hlasovalo v ní 180 lidí z 10 000. Navíc šlo hlasovat z jednoho počítače opakovaně. Stejně A to honem honem, než rozhodne soud, který stavbu možná zastaví.

     

Pohled na stavbu od školní jídelny. Foto 27. 6. 2018.

 

Vybetonované základy. Foto 27. 6. 2018.