Školka V Bytovkách od září nebude. Proč?

 V minulých týdnech jsme vás v Hlavě 22 informovali o tom, jak proběhlo výběrové-nevýběrové řízení na zhotovitele přestavby domu V Bytovkách na dvě třídy školky. Jen o několik dní později, je všechno jinak. Hůř.

Kateřina Erbsová

 

Jediným argumentem pro výjimku ze směrnice a zadání zakázky na přímo za nestandardních podmínek byl čas. Bylo potřeba zajistit školku pro děti od 1. září (pomineme-li stokrát zmiňovaný fakt, že tohle se prostě musí řešit dřív než na konci června). Ale i tento argument už nyní padl. Do školky se děti budou moci zapsat až od 1. listopadu. Možná, pokud nebude mít stejný osud jako přístavba ZŠ U Obory, která se zpozdila o rok, prodražila se o 6 milionů bez DPH a stále není hotová.

Článek o zadání zakázky bez výběrového řízení čtěte ZDE.

Důvod změny termínu a samozřejmě i ceny? Stav objektu je jiný než si vedení radnice na počátku myslelo. Jistě, to se může stát. Jen to příliš nápadně kopíruje stejný postup u stejné firmy – Archdozor, která stavěla na přelomu roku stezku pro pěší v Hájku a jejíž realizace se prodražila o více než třetinu (ze tří na 4 miliony) – protože bylo najednou zjištěno jílovité podloží. A ouha – tady jsou zase chybné elektroinstalace a zapomnělo se na únikový východ. Aby informace byla co nejpřesnější, uvádíme zde doslovnou citaci ze zápisu z Rady:

„Pan místostarosta Knotek na 87. RMČ informoval o probíhající stavbě a kontrolních dnech 10. a 17. 7. 2018. Při provádění prací bylo zjištěno, že vnitřní rozvody elektroinstalace nejsou v souladu s platnými normami (rozvody v hliníku), vč. provedení výměny osvětlovacích těles a projektová dokumentace dále neuvažovala o výměně všech 4 topných těles (tepelné ztráty). Současně zhotovitel zadal výrobu únikových dveří a výrobu atypických schodišť (dlouhé dodací lhůty). Na základě těchto změn oproti PD zhotovitel připraví cenový rozpočet, na základě skutečně provedených stavebních prací.

RMČ Praha 22 souhlasí s posunutím termínu účinnosti zápisu nového místa MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 se sídlem V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, včetně výdejny stravy a navýšení kapacity ze 101 na 157, a to z 1. 8. 2018 na 1. 11. 2018.“

Strategie nebo neschopnost?

Takže cena bude jiná, termín bude jiný, ale zhotovitel „vybraný“ bez výběrového řízení zůstává. Proč? Jednou z možností je neschopnost předvídat a řešit věci dopředu. Ta druhá je však ještě horší. Původní cena musela být do pěti milionů korun (což se také asi bez tří tisíc podařilo). Rozpočtové úpravy nad 5 milionů totiž musí schvalovat Zastupitelstvo. A tam by se o tom mluvilo. Že hlasování na ZMČ by zdrželo stavbu není argument, protože Rada tento přesun financí schválila právě v den, kdy bylo zasedání Zastupitelstva  – 20. června.

Rada schválila rozpočtovou úpravu v tomto finančním limitu bez výběrového řízení, aby se pak zjistilo něco, co se dopředu nedalo vůbec čekat – že potřebujeme únikový východ. Schody. Osvětlení. A že to bude něco stát. Bylo by zajímavé zjistit, co všechno obsahuje původní smlouva o provedení přestavby, protože je možné, že je tam jen odvoz suti a nové omítky.

Ve vzduchu však rezonuje ještě jedna otázka – kdy nám to vedení radnice hodlalo oznámit? Až bude čas. Možná v září, až budou mít rodiče domluvené nástupy do práce a zjistí, že dítě nemají kam dát. Tohle je informace, která byla Radou schválena 19. července. Odkud a kdy jste se ji dozvěděli vy?

STAVÍME ŠKOLY A ŠKOLKY.

ALE TAK NĚJAK PO SVÉM.