Kdo se bojí sousedských slavností?

Dostali jsme do redakce zprávu, že radnice městské části zastoupená místostarostou Jiřím Knotkem zamítla konání celopražské sousedské slavnosti Zažít město jinak. Důvod? Ve stejný den se totiž koná v Uhříněvsi Pražský den železnice. Letos před volbami navíc s bohatou dotací radnice, která na akci přidala 150.000 Kč ze zrušených Velikonočních trhů.

Zkusme na začátek stručně představit záměr a přínos jednotlivých akcí pro občany naší městské části.

Zažít město jinak

 • Snaží se o dlouhodobé oživování a posilování lokálních komunit. Inspiruje je ke společnému sdílení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich vzájemné spolupráce i během celého roku.
 • Na slavnostech dostanou hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.
 • Cílem sousedské slavnosti není zisk místních organizátorů ani účastníků. Výdělek z prodeje by měl především sloužit k pokrytí nákladů akce.
 • Organizace akce je založená na dobrovolném zapojení a práci místních organizátorů.
 • Zažít město jinak je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.
 • Koná se každoročně vždy třetí víkend v září v desítkách lokalit po celé Praze, má podporu magistrátu. Organizátoři využívají výhod společné kampaně a aktivní pomoci organizace AutoMat. V mnoha městských částech se těší aktivní podpoře radnice, která může například poskytnout zdarma mobiliář, zajistit odvoz odpadu, nebo převzít náklady spojené s dopravním značením.
 • Další informace na webu Zažít město jinak.
Zažít město jinak
Zažít město jinak
Zažít město jinak
Zažít město jinak
Zažít město jinak
Zažít město jinak

Pražský den železnice

 • Nabídne jízdy parních a moderních vlaků, výstavu vozidel, jízdy do areálu kontejnerového terminálu Metrans v Uhříněvsi.
 • Pořádají České dráhy (provozní zisk v roce 2017 1,7 mld. Kč) v Uhříněvsi ve spolupráci s akciovou společností Metrans, dceřinnou firmou německého logistického gigantu Hamburger Hafen und Logistik (provozní zisk Metransu v roce 2016 1,3 mld. Kč).
 • Akce na návrh místostarosty Jiřího Knotka obdržela dotaci ve výši 150.000 Kč, původně určenou pro neuskutečněné Velikonoční trhy.
 • Vzhledem k finanční podpoře lze očekávat významnou prezentaci radních a zastupitelů z Hnutí pro Prahu 22.
 • Doprovodný program zatím není známý, vyjdeme-li pro představu z akcí, které pořádá radnice MČ Praha 22, můžeme zatím kvalifikovaně odhadnout, že nebude chybět skákací hrad, trampolína či šlapací železnice.
 • Stručné info zatím třeba na stránkách Kudy z nudy.
Related image
Den železnice
Image result for pražský železniční den
Den železnice
Dětský den Prahy 22

 

Když to celé shrneme, v Uhříněvsi se mohly konat v jeden den dokonce dvě tradiční akce. Na tu první nežádali lokální organizátoři ani korunu z rozpočtu městské části, druhá pořádaná finančně silnými subjekty dostala dotaci automaticky, bez žádosti. První mohla posílit tolik chybějící komunitní život v obci (rozuměj: bez kontroly úřadu), druhá je turistickou atrakcí a velkou PR akcí národního dopravce a nadnárodní logistické firmy zatěžující obec nadměrnou dopravou bez významnějších kompenzací pro obyvatele. A na tom všem navíc před volbami bude parazitovat i současná reprezentace Prahy 22, která navíc událost použila jako záminku k zamítnutí jiné nekonkurenční akce ve stejný termín.

Zažít město jinak je apolitické. Je nepřípustné, aby se během konání slavností jakkoli prezentovaly politické strany či hnutí. Je to jedna ze zásadních podmínek, na kterou kladou organizátoři zvláštní důraz. Proč o jejím konání tedy rozhoduje právě místostarosta Knotek a maří tak na poslední chvíli snahu lokálních pořadatelů, kteří měli již domluvený program a na poslední chvíli musí rušit předjednané dohody?  Proč si nemůžou sousedé udělat vlastní slavnost ve stejný den, kdy se koná jinak zaměřená akce na opačné straně Uhříněvsi?

Komu uniklo, že už žijeme ve velkém městě, které by dvě akce rozhodně uneslo? Každý by si mohl vybrat, co je mu milejší. Nebojí se ale nakonec radnice právě tohoto srovnání? Nemohlo by se ukázat, že kulturu jde vlastně dělat i jinak, než jak si nám ji navykli prezentovat právě oni?

redakce