Dvě třídy školky se přestaví bez výběrového řízení. Je to zase jen náhoda?

Vznik nového detašovaného pracoviště MŠ Sluneční v místě Domu Um V Bytovkách potěšil zejména rodiče tříletých dětí. Díky němu by se totiž všechny tyto děti s trvalým bydlištěm v Praze 22 měly dostat do školky. Ale šlo opravdu jen o pomoc rodičům? Zadání zakázky na stavební práce a výběr zhotovitele budí přinejmenším pochybnosti.

Kateřina Erbsová

 

V Bytovkách mají vzniknout dvě třídy celkem pro 56 dětí. Díky tomu se přesunou kroužky Domu Um a školní družina do jiných prostor. Je celkem logické, že prostory, přestože v místě bylo centrum pro předškolní děti a družina, vyžadují stavební úpravy.  Jak moc velké? Neodvažuji se posoudit. Nicméně tyto práce mají být hotové během šesti týdnů – podle smlouvy do 15. 8. Za tyto stavební úpravy zaplatí městská část téměř pět milionů korun. Zda je to částka konečná ještě uvidíme. Zarážející je ale způsob zadání zakázky.

Výběrové řízení? Nepotřebujeme

Je jasné, že školku potřebujeme rychle. Jako vždycky – ono taky kdo by loni čekal, že letos bude zase více dětí, že? A nová, tolik diskutovaná, podoba školského zákona je známá už také nejméně dva roky. Problém se jako obvykle hasí, až když plameny olizují střechu.

Nicméně i tak je více než podivné, že zakázka byla zadána bez výběrového řízení přímo firmě Archdozor s. r. o. za 4.997.003,55 Kč vč. DPH. Rada přitom sama může rozhodovat o změnách v rozpočtu do pěti milionů korun, nad pět milionů rozhoduje Zastupitelstvo.

Aby mohla zakázku zadat takto přímo, musela schválit na svém mimořádném zasedání 20. 6. výjimku ze směrnice – a taky to udělala:

RMČ schvaluje výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 a současně způsob zadání zakázky dle důvodové zprávy. RMČ rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ ul. V Bytovkách“ společnosti Archdozor s.r.o., Počernická 509/85, 108 00 Praha 10, IČ: 05498643, za cenu 4.129.755,00 bez DPH, 4.997.003,55 Kč vč. DPH, dle cenové nabídky.

Výjimku ze směrnice může Rada udělit podle Zákona o zadávání veřejných zakázek u stavebních prací u zakázek malého rozsahu až do výše 6 mil korun. Musí však dodržet § 6 tohoto zákona, tj. dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Splňuje tyto zásady zadání veřejné zakázky jedné firmě bez výběrového řízení?

Proč právě Archdozor?

Další velkou pochybnost vyvolává právě tato firma. Proč zrovna Archdozor s. r. o.? Těžko říct. Nejspíš je nejlepší. V letech 2017 a 2018 jí MČ Praha 22 zaplatila cca 14 milionů korun za pět zakázek (výpis zde). Z těch větších jmenujme například výměnu oken, opravu fasády a střechy na domě čp. 380/94 Husovo náměstí za 4.271.000 Kč nebo obnova cesty pro pěší Hájek – Podkova.

Poslední jmenovaná je hodně zajímavá. Podle vysoutěžené ceny za ni MČ měla zaplatit 3,3 mil. korun. Zhruba po měsíci byl však ke smlouvě uzavřen dodatek a výsledná cena byla o milion korun vyšší. Jako důvod je ve smlouvě uvedeno, že při stavbě bylo zjištěno jílovité podloží a stavba si vyžádá další náklady.

Majitelkou firmy je 22 letá Ivanna Jonašová s trvalým pobytem v Šestajovicích. Ano, v těch Šestajovicích. Firmu založila v roce 2016 jako dvacetiletá a zřejmě se jí docela daří, přestože firma nemá ani webové stránky ani žádné jiné veřejné zakázky kromě těch od Prahy 22.

Školku potřebujeme a potřebujeme ji rychle. I tu další, která je v plánu na zahradě Domu UM (nyní už vlastně na zahradě detašovaného pracoviště MŠ Sluneční). Bylo by ale mnohem lepší, kdyby ji dělala firma, která s tím má odborné zkušenosti a která byla vybrána v transparentním a spravedlivém výběrovém řízení.