Školní jídelna v Uhříněvsi: Víte, v čem musí jíst vaše děti?

Bydlíme v Uhříněvsi, tudíž kolony a přeplněné třídy či ordinace jsou náš denní chléb. Pomalu si na tento fakt zvykáme sledujíc stavební stroje a jeřáby v okolí, protože tak nějak podvědomě tušíme, že bude ještě hůř. Když jde ale o děti, neměli bychom nad tím jen tak mávnout rukou. Byli jste někdy ve školní jídelně? Představte si, že se v ní denně musí najíst zhruba 2000 dětí…

Radka Motlochová

 

Opakované stížnosti dětí i rodičů na situaci ve školní jídelně, kterou využívají obě naše školy, se rozhodli řešit zástupci rodičů při Školské radě ZŠ Jandusů. Co dětem a rodičům vadí a proč?

Nadměrná hlučnost

Jedním z problémů, kromě dlouhých front a přeplněných šaten, je hlučnost objektu. Stavba z roku 2000 má totiž jednu přidanou vlastnost, a sice výbornou akustiku. Naše školní jídelna by bez problémů obstála v konkurenci prestižních koncertních sálů. Není jasné, proč má takovou vlastnost zrovna školní jídelna, kde navíc neustále cinkají příbory a švitoří bandy rozverných strávníků. Rozhodně to ale není prostředí, kde by se mohly naše děti v klidu spokojeně najíst.

Odpověď nutno hledat u zadavatelů projektu, a tedy bývalého (a tím pádem v zásadě i současného) vedení radnice. Ani dospělý jedinec nemá v tomto prostoru dlouhodobě šanci přežít, a tak není divu, že se učitelský sbor raději stravuje v nedaleké jídelně DPS. Řešením se zdálo umístit do objektu stropní podhledy, které by alespoň částečně zamezily šíření zvuku. Ukázalo se ale, že strop dlouhodobě a opakovaně trpí promáčením, a to rovnou na několika místech, zakrýt ho tedy není zrovna bezpečné.

Extrémní teploty

Další významnou konstrukční vlastností objektu je, že je zde extrémní teplo. Personál jídelny musí být skutečně velmi odolný. Největším problém je však kapacita, a to jak části vývařovny, tak hlavně části, kde se děti stravují a mají své šatny. Jídelna byla koncipována pro 700 strávníků, nyní jich má 2 000, tedy téměř třikrát více.

Abychom byli korektní, kapacita vývařovny byla od té doby posílena. Části, kde se děti stravují a odkládají si své věci ale nikoli. Otázka tedy zní: Proč se naše děti roky tísní a ještě dlouho tísnit budou v nevyhovujících prostorách? Proč současné vedení radnice zrušilo v roce 2016 projekt rozšíření školní jídelny?

Proč to nikdo neřešil?

Podle investičních záměrů radnice prezentovaných na 5. kulatém stole měl být v tomto roce připraven projekt rozšíření. Zatím jsme se, kromě super rychlé výstavby veřejného WC, v této části Uhříněvsi, nedočkali žádného posunu. Přitom za jeho cenu bychom měli projekt a kousek stavby navrch. Bude akce opět odložena? Školská rada při ZŠ Jandusů přitom na svém posledním květnovém setkání opět apelovala na Školskou komisi (poradní orgán Rady městské části), aby byla situace řešena jako prioritní, na úkor jiných investičních záměrů. Výsledek? Zatímco veřejné WC už téměř stojí, na projektu rozšíření školní jídelny se zatím zřejmě pracovat nezačalo.

Školské komisi předsedá od roku 2002 zástupkyně  ZŠ Jandusů, současně též dlouholetá koaliční zastupitelka v jedné osobě. Spolu se svými stranickými kolegy působí ve své funkci několik funkčních období  Měli na nápravu málo času? Nebo pro ně prostě není školství, a s ním spojené stravování dětí, důležité? Z billboardů, které zaplnily Uhříněves se zdá, že má prioritu. Jenže nejsou to jen předvolební hesla?

Kapacita jídelny byla dosažena již v roce 2005. Nyní máme rok 2018, 13 let se tedy ví, že prostory pro stravování našich dětí jsou nedostatečné, a ani 13 let evidentně nestačilo. Navíc od té doby se počet dětí v obou školách zdvojnásobil, a situace se tak každým rokem zhoršuje a podle všeho se bude zhoršovat dál.

autorka je předsedkyní Školské rady při ZŠ Jandusů