Volby: Každý hlas se počítá. Víte jak?

Asi nelze přehlédnout, že brzy budou komunální volby. Záplava billboardů a tiskovin ve schránkách se vás snaží přesvědčit o tom, komu máte důvěřovat. Jednotlivá hesla a sliby ale často bývají v ostrém kontrastu s realitou. Stupeň znechucení roste s každým blížícím se dnem voleb. Možná už ani jít volit nechcete, protože si říkáte, že váš hlas stejně nic nezmůže.
Ale to je omyl.

I když možná máte pocit, že jedinec nic nezmění, opak je pravdou. Každý hlas se počítá. Minulé komunální volby v naší městské části jsou toho důkazem. Voliči mohou svým výběrem ovlivnit pořadí kandidátů a tedy to, kdo dostane mandát být zastupitelem. Zde máte několik důkazů.

Pirátská rošáda

V minulých volbách v Praze 22 rozhodlo jen několik málo hlasů o tom, kdo se do zastupitelstva dostane a kdo ne. Lídr kandidátky Pirátů Ondřej Kallasch dostal 188 hlasů, ale lidé udělili preferenční hlasy v pořadí druhému kandidátovi Janu Vrubelovi a ten s 201 hlasy postoupil. Po dvou letech Jiří Vrubel odstoupil kvůli změně bydliště a předal mandát Ondřejovi Kallaschovi.

Respektují kandidáti vůli voličů?

O největší překvapení týkající se pořadí kandidátů se však u minulých voleb postarali voliči ODS. Lídrem její kandidátky byl Martin Langmajer, nicméně voliči už měli pravděpodobně dost jeho praktik, a tak vykřížkovali na první místo lékaře Vladislava Klemence (348 hlasů). Martin Langmajer skončil až jako čtvrtý náhradník na 6. místě s 252 hlasy, čímž voliči jasně deklarovali, že si tohoto kandidáta v zastupitelstvu nepřejí. Podobně to bylo i s druhým mandátem pro ODS, který neobhájil druhý Aleš Benda (skončil na 4. místě s 282 hlasy). Z 10. místa (!) se naopak vyhoupl do zastupitelstva Svatopluk Linhart, který obdržel 294 hlasů. Vůle voličů nebyla přesto vyslyšena, jelikož po dvou letech oba zastupitelé za ODS rezignovali a díky rezignacím dalších náhradníků pánové Langmajer a Benda v zastupitelstvu nakonec stejně usedli.

Je pravda, že voliči v těchto dvou případech rozhodli jinak a kandidáti si nakonec udělali mezi sebou „pořádek“ sami. I proto se nemusí vyplatit křížkovat jednotlivé kandidáty, jak vám ukážeme v dalším textu. Pořadí na kandidátce obvykle vzniká vnitrostranickou dohodou a ti, kteří jsou na zadních místech, tam být chtějí, nebo nemají mezi ostatními kandidáty takovou podporu.

Kolik hlasů stačí na místostarostu?

Fascinuje vás, jak málo hlasů stačí v tak velké městské části k tomu, aby se člověk stal zastupitelem? Možná vás překvapí, že o moc více hlasů nebylo potřeba ani k získání postu místostarosty. Tím se v roce 2017 stal Michal Selinger, který ve volbách obdržel 250 hlasů. Dokonce skončil až druhý za svým stranickým kolegou z ČSSD Liborem Čermákem (265 hlasů). Vnitrostranické mechanismy ho ale posunuly do Rady a posléze i na křeslo zástupce starosty Michala Selingera. Volilo ho přitom jenom 4,42 % těch, kteří vůbec dorazili k volbám.

Jak volit?

Možností je několik, seznamte se s nimi dřív než ve volební místnosti.

Fandím jedné kandidátní listině (straně nebo koalici stran)

Označte křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

Výhody

 • Při sčítání hlasů nedochází ze strany volební komise k žádným chybám. Sčítání je rychle a přesné.

Nevýhody

 • Nemůžete dát preferenční hlasy jiným kandidátům z ostatních kandidátek.

Neplatný hlas

 • Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, je takový hlas neplatný.

Fandím jedné kandidátce (straně nebo koalici stran), ale zároveň chci dát hlas někomu z jiné kandidátní listiny

Označte velkým křížkem jednu kandidátku před názvem volební strany a dále v rámečku před jménem kandidáta další osoby z jiných stran, kterým fandíte. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Výhody

 • Můžete si vybrat i další kandidáty z jiných politických stran, kteří mají vaše sympatie.
 • Malými křížky u jmen tak můžete například vyřadit ze hry lídra kandidátky tím, že bude křížkovat kandidáty na nižších místech.

Nevýhody

 • Sčítání hlasů je komplikovanější a dochází při něm k chybám.
 • Zároveň se vystavujete riziku, že i přes vámi udělený preferenční hlas konkrétnímu kandidátovi z jiné strany dojde po volbách k vnitrostranickému „vypořádání“ a vámi preferovaný zástupce přenechá místo svému stranickému kolegovi z vyšších míst, který se do zastupitelstva nedostal.

Neplatný hlas

 • Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet členů zastupitelstva.

Nefandím žádné kandidátce, ale chci si vybrat kandidáty do zastupitelstva napříč kandidátkami

Označte v rámečcích před jmény kandidátů křížkem kandidáty, pro které hlasujete, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Pro volby do zastupitelstva MČ Praha 22 je to 25, pro volby do zastupitelstva hl. města Prahy je to 65.

Výhody

 • Můžete si takto sestavit své vlastní ideální zastupitelstvo.
 • Hlasy dáváte kandidátům, které znáte, a nikoliv politickým stranám.

Nevýhody

 • Takto vyplněný hlasovací lístek je nejnáročnější na kontrolu a jeho započítání trvá nejdéle. Komplikuje se tím a prodlužuje práce volební komise a zároveň dochází k největší chybovosti.
 • Při špatné kontrole z vaší strany, kdy např. zakřížkujete více jmen, než je možné, se váš hlasovací lístek stává neplatným.

Neplatný hlas

 • Pokud by bylo označeno výše uvedeným způsobem více kandidátů, než je stanovený počet (25/65), byl by takový hlas neplatný.

Nejčastější chyby ve vyplňování hlasovacích lístků:

 • Na hlasovacím lístku je např. zaškrtnuto pouze pět jmen a žádná strana. V tomto případě je hlasovací lístek platný a hlasy se přičítají pěti vámi preferovaným zástupcům. Zároveň jste však v případě voleb do zastupitelstva MČ Prahy 22 využili pouze 20 % vašich hlasů a zbylých 80 % jste nevyužili.
 • Hlasovací lístek je označen velkým křížkem k jedné straně a následně několika malými křížky v rámci stejné kandidátky. V tomto případě se nepřihlíží k malým křížkům a je započítán hlas pro celou kandidátku tak, jak je sestavena. Nelze tedy v rámci jedné kandidátky udělovat preferenční hlasy.

Jak už bylo řečeno, každý hlas se počítá. Mějte však na zřeteli, že jich pro volby do zastupitelstva Prahy 22 máte 25 a na Magistrát hl. m. Prahy 65. Do zastupitelstva městské části mohou volit všichni občané, kteří žijí v EU a mají přechodný pobyt v Praze 22. Promarnit byť jen jeden jediný z nich by byla škoda. Využijte svého práva, vyjádřete svůj názor a přijměte část odpovědnosti za to, jak se vám bude v Praze 22 žít. Další takovou šanci dostanete až za čtyři roky.

O co se hraje v těchto volbách si přečtěte v našem dalším článku.